"Fra idé og tegnebrett til
patentsøknad og verdensnyhet"
Event
Flott visuelt blikkfang
- 36 kvm gulvflate
meters takhøyde
- Kan leveres med eget gulv
Tak over tak
Lav vekt - 58 kilo
10 x 6 meter per modul
Skinnebasert - kan flyttes
- Skjøntes med glidelås
Lagertelt
Kan fås i ønsket lengde
10 x 6 meter per modul
Leveres uten gulv
meters takhøyde
Perfekt for midlertidig lagring
Nødtelt
For forsvar og nødhjelp.
Kort monteringstid - 45 min
Kan flyttes på kort tid
Vekt ned i 38 kilo
Verksted
Midlertidige verksteder
Perfekt for bilglass, bilvask og båt
Leveres i 36 og 60 kvm
Ledlys som ekstra utstyr
Kjøregulv for kjøretøy
Værskydd
Brukes til arbeid ute.
Flott for entrepenører, håndtverkere og 
Kan flyttes via skinner
Kort riggetid
Weatherprotect i tall
Bar
Lufttrykk
Minutter 
Oppblåsningstid
Kilo
Vekt (WP600)
Minutter
Total Monteringstid

© 2019 WeatherProtect AS

All products are patent pending